Hem

JK Fastighetsrenovering i Göteborg AB


Aröds Industriväg 66 C

422 43 Hisings-Backa

   

Org nr:     556717-4288

Bankgiro:  265-1974


Innehar F-skattebevis


Telefon: 031-51 12 62

Vi arbetar med sågning och borrning i betong och andra material, asbestsanering, byggnadssmide, sanering av hussvamp och mögel samt övrigt förekommande arbete som allt från rivning av hela byggnader till enskilda byggnadsdelar. Vårt sätt att planera och utföra arbeten i anslutning till pågående verksamhet är något som uppskattas mycket av våra kunder.


Med kontor och verkstad i Göteborg men våra servicebilar och entreprenad-verksamhet sträcker sig över hela regionen, från Varberg till Trestad


Genom ID06 och medlemskap i Sveriges Byggindustrier verkar vi för en sund näring

Samarbete med Arbetsförmedlingen, Lernia och BYN säkerställer en kompetensutveckling och branchåterväxt. Alla yngre medarbetare är egna produkter som tillsammans med de äldre mer rutinerade hantverkarna skapar hela vår identitet och trygghet.


Våra medarbetare besitter god social kompetens och företräder självständigt företaget och dess åtaganden. Genom god samverkan i arbetsgruppen och bred kompetens hos den enskilde kan vi till exempel erbjuda håltagare och smeder med asbestkompetens och därigenom tillsätta rätt resurs utifrån behov och önskemål.


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS